תעודת ניהול איכות
תקן ISO 17100:2015 למערכת ניהול שירותי תרגום הוא תקן בינלאומי לחברות הפועלות בתחום התרגום. תקן זה מכסה את כל תהליכי השירות בתחום התרגום, כולל עבודות התרגום, עובדים, משאבים טכניים ואיכות השירות. מטרתו להבטיח כי שירותי התרגום המבוקשים על ידי הלקוחות מבוקרים בנהלי איכות קפדניים ונבדקים ומאושרים על ידי ארגון עצמאי חסר פניות.
משמעות קבלת תקן ISO 17100 פירושה:
  • כח האדם )מתרגמים, עורכים ומנהלי פרויקטים) מבוקר, מיומן ומקצועי ובעל כישורים מתאימים.
  • התרגום מבוצע בסטנדרטים העדכניים ביותר של התעשייה ובאופן מקצועי ואפקטיבי.
  • נהלי העבודה והתהליכים נבחנו כך שיבטיחו שירות איכותי לאורך זמן.
  • שימור מידע וגיבויו באופן יציב ומאובטח.
  • קיים תהליך בקרה פנימית לשיפור מתמיד בכל שלבי פעילות התרגום.
  • שארגון עצמאי וחסר פניות בדק ואישר את האיכות הגבוהה של מכלול שירותי התרגום.
Quality Certification
Our active translators go through a review process before they are approved to translate. They are required to take a translation test, which is checked and rated by our language coordinator for that specific language pair.